KAYMEK A.Ş.
2. “İSTİKBAL İSTİKLALE SES VERİYOR” İSTİKLAL MARŞI OKUMA YARIŞMASI KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. Taraflar:
İşbu Katılımcı Sözleşmesi, Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. No:34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim KAYMEK Mesleki Eğitim Ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile www.kaymekyarisma.com adresine yarışma başvurusu yapan katılımcı arasında akdedilmektedir. Sözleşme, katılımcının elektronik ortamdaki başvurusunun kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.
Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme, katılımcının, KAYMEK A.Ş. tarafından yapılacak olan “İstikbal İstiklale Ses Veriyor” adıyla 2. Kez düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışmasına katılmaya ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1-Katılımcı, KAYMEK A.Ş. tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Katılımcı tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde, söz konusu bilgiler katılımcı tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle yarışmaya katılamaması veya katılsa dahi dereceye girdiği takdirde elenmesinden KAYMEK A.Ş.  sorumlu değildir.
3.2-KAYMEK A.Ş. işbu katılımcı sözleşmesi uyarınca, sitede kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, katılımcı, işbu sözleşme ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.3-Katılımcı, başvurusunu ve işbu sözleşme ile KAYMEK A.Ş. nin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.
Madde 4. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi
4.1-İşbu Sözleşmekatılımcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve KAYMEK A.Ş. tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
4.3- KAYMEK A.Ş. belirtilen son başvuru tarihine kadar yapacağı bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir.

Madde 5. Mücbir sebepler

5.1-KAYMEK A.Ş. geçici veya kalıcı olarak işbu sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen bir durum ile karşılaştığında, mücbir sebeplerin oluşmasını beklemeksizin sözleşmeyi kısmen ya da tamamen feshedebilir.
 
5.2-Mücbir Sebepler örneğin; yangın, deprem, doğal afetler, savaş, KAYMEK A.Ş.nin katılımcıya karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin beklenmeyeceği her türlü durum ve KAYMEK’in zorunluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesi durumlarını içermektedir.
Madde 6. Diğer sebepler
6.1-KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. nin düzenleyeceği işbu yarışmaya katılım ücretsizdir.
6.2-Katılımcı, başvuru formunu eksiksiz doldurmak ve video gönderimi (seslendirmeyi fon müziği, ritim vb. olmadan video olarak kaydedip bu videoyu ilk kayıt hâliyle) yapmak zorundadır.

6.3- “İstikbal İstiklale Ses Veriyor” adıyla 2. kez düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışmasına; Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden ikamet eden 4-11 yaş (4 yaşından gün almış, 12 yaşına girmemiş) ve 12-18 yaş (12 yaşından gün almış 18 yaşını bitirmemiş) gençler,  İstiklal Marşı seslendirmesiyle katılabilir.

6.4-KAYMEK A.Ş yerel ve ulusal yarışmalar düzenler.  Katılımcı, eserini   KAYMEK A.Ş.nin düzenleyeceği etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. KAYMEK A.Ş. söz konusu eseri katılımcının adı ile uygun görülen alanlarda yer vermekle serbesttir.

6.5- KAYMEK A.Ş. katılımcının görüntülerini ve eserinin fotoğraf, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanma hakkına sahiptir.

6.6-Katılımcı kendisine gönderilecek olan duyuru ve bilgilendirme mesajlarını kayıt esnasında vermiş olduğu GSM numarası ile peşinen kabul eder. GSM numarasında değişiklik olması hâlinde katılımcı bu değişikliği 2 gün içerisinde kuruma bildirmek zorundadır. Aksi hâlde oluşabilecek sorunlardan kurumumuz sorumlu değildir.

6.7-İşbu sözleşmeyi onaylayıp kayıt yaptıran katılımcının 18 yaşından küçük olması durumunda işbu “Katılımcı Sözleşmesi” ve içerdikleri şartlar kayıt tarihinden itibaren velisi tarafından da okunmuş ve peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
6.8-İşbu Sözleşme kapsamında elde edilen kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine ve rehberlerine uygun olarak korunmaktadır. Şirketimizin Kişisel verilerin Korunması Politikası www.kaymek.com.tr linkinde yer almaktadır.

Madde 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
7.1-İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan verinin, bilginin, hizmetin, nerede bulunduğuna veya barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır.
7.2-İşbu Sözleşmenin tarafları arasında yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf hâlinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.