KAYMEK A.Ş.
“KAYMEK 3. KİTAP OKUMA YARIŞMASI”
KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar
İşbu Katılımcı Sözleşmesi, Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. No: 34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim KAYMEK Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile www.kaymekyarisma.com adresine yarışma başvurusu yapan katılımcı arasında akdedilmektedir. Sözleşme, 7 madde olup katılımcının elektronik ortamdaki başvurusunun kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.
Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme, katılımcının, KAYMEK A.Ş. tarafından yapılacak olan “KAYMEK 3. Kitap Okuma Yarışması”na katılmaya ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1-Katılımcı, KAYMEK A.Ş. tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Katılımcı tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde, söz konusu bilgiler katılımcı tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle yarışmaya katılamaması veya katılsa dahi dereceye girdiği takdirde elenmesinden KAYMEK A.Ş.  sorumlu değildir.
3.2-KAYMEK A.Ş. işbu katılımcı sözleşmesi uyarınca, sitede kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber; katılımcı, işbu sözleşme ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.3-Katılımcı, başvurusunu ve işbu sözleşme ile KAYMEK A.Ş. nin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.
Madde 4. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi
4.1-İşbu Sözleşme, katılımcının elektronik ortamda yarışmaya başvurması ile yürürlüğe girecek ve KAYMEK A.Ş. tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
4.2- KAYMEK A.Ş. belirtilen son başvuru tarihine kadar yapacağı bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir.

Madde 5. Mücbir sebepler

5.1-KAYMEK A.Ş. geçici veya kalıcı olarak işbu sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen bir durum ile karşılaştığında, mücbir sebeplerin oluşmasını beklemeksizin sözleşmeyi kısmen ya da tamamen feshedebilir.
 
5.2-Mücbir Sebepler (Yangın, deprem, doğal afetler, savaş vb.) KAYMEK A.Ş. nin katılımcıya karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin beklenmeyeceği her türlü durum ve KAYMEK’in zorunluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesi durumlarını içermektedir.
Madde 6. Diğer sebepler
6.1-KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. nin düzenleyeceği işbu yarışmaya katılım ücretsizdir.
6.2-Katılımcı, başvuru formunu eksiksiz doldurmak zorundadır.
6.3- Katılımcı, “KAYMEK 3. Kitap Okuma Yarışması”na konu olan 2 farklı kitaptan biri için veya her ikisi için de başvuru yapabilir, yarışmaya katılabilir.
6.4-KAYMEK A.Ş yerel ve ulusal yarışmalar düzenler.  Katılımcı, yarışma esnasında veya ödül töreninde yer alan video veya görüntülerin  KAYMEK A.Ş. nin düzenleyeceği etkinliklerde kullanmasına izin verir.

6.5- KAYMEK A.Ş. katılımcının fotoğraf, video vb. görüntülerini veya adını - soyadını her türlü yayın organında kullanma hakkına sahiptir.

6.6-Katılımcı, kayıt esnasında vermiş olduğu GSM numarasına gönderilecek olan duyuru ve bilgilendirme mesajlarını kabul eder. GSM numarasında değişiklik olması hâlinde katılımcı bu değişikliği aynı gün içerisinde kuruma bildirmek zorundadır. Aksi hâlde oluşabilecek sorunlardan kurumumuz sorumlu değildir.

6.7-İşbu sözleşmeyi onaylayıp yarışma için kayıt yaptıran katılımcı, Katılımcı Sözleşmesi’ni okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
6.8-İşbu Sözleşme kapsamında elde edilen kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine ve rehberlerine uygun olarak korunmaktadır. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası www.kaymek.com.tr linkinde yer almaktadır.

Madde 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
7.1-İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan verinin, bilginin, hizmetin, nerede bulunduğuna veya barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır.
7.2-İşbu Sözleşmenin tarafları arasında yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf hâlinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.